Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Tủ điện Acti9 có phù hợp với tiêu chuẩn độ sâu âm tường tiêu chuẩn 10cm không?

Có, tủ điện Acti9 được thiết kế phù hợp với độ sâu âm tường tiêu chuẩn ở Việt Nam.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?