Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tủ điện Acti9 có an toàn đối với những sự cố dòng rò không?

Published date: 17 tháng mười hai 2018

Tất cả các nguyên vật liệu kim loại của tủ điện Acti9 đều được nối đất an toàn.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.