Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Tủ điện Acti9 có được lắp ráp bằng cả tấm đậy bề mặt và tấm che phẳng không?

 Có, tủ điện Acti9 được thiết kế cho việc lắp đặt tấm đậy bề mặt và tấm che phẳng. Vui lòng xem hướng dẫn lắp đặt và sử dụng đính kèm trong sản phẩm.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?