{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Osisense XS - XS1M30PA370B cross-reference

To replaceobsoleteXS1M30PA370B inductive sensor, we suggest using XS630B1PAL2 with 2m cable length, because XS630B1PAL01B has been discontinued in January 2021. In the XS1M30PA370B part number, "B" suffix means remote male connector screw-clamp terminals

Phần đính kèm

XS1M30PA370B.jpgXS1M30PA370B.jpg [30.67 KB]

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm