Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Lắp đặt khóa liên động với tấm đế 32609

Published date: 22 tháng sáu 2020

Bộ khóa liên động safety trip không còn được cung cấp cùng tấm đế khóa liên động nữa, và phải dặt hàng riêng.
NSX400-630: sử dụng khóa liên động bảo vệ (Saferty trip) mã là: LV432520
 2 cần gạt khóa liên động (interlocking lever) được giao hàng bên trong tấm đế
Mỗi cầu dao được trang bị với một hệ khóa liên động cơ khí (interlocking lever) để tạo trạng thái cảu cầu dao và bộ khóa safety trip để vô hiệu hóa quá trình đóng
Khi cầu dao N đóng, cần gạt khóa liên động của nó sẽ vô hiệu hóa không cho cầu dao R thông qua bộ khóa liên động safety trip
Khi cầu dao R đóng, cần gạt khóa liên động của nó sẽ vô hiệu hóa không cho cầu dao N thông qua bộ khóa liên động safety trip

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.