Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

ATV340 có sẵn màn hình chưa hay phải order riêng ?

Published date: 03 tháng bảy 2020

Màn hình của ATV340 phải order riêng do không bao gồm trong mã của biến tần.
Mã của màn hình là VW3A1113

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.