Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Phần mềm cấu hình cho ATV630 là gì ? Mã sản phẩm cáp kết nối từ máy tính tới biến tần là gì ?

Published date: 17 tháng sáu 2020

Phần mềm cấu hình biến tần ATV630 là SOMOVE, đây là phần mềm miễn phí và tải về theo đường dẫn:
https://www.se.com/sg/en/product-range-download/2714-somove/
Sau khi cài đặt SOMOVE cần cài thêm thư viện DTM của ATV630.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.