Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Các chế độ dừng trên ATV312 có ý nghĩa như thế nào ?

Published date: 17 tháng sáu 2020

Ramp stop: Dừng theo thời gian.
Fast stop: Dừng nhanh, tải cẩu trục phải dùng thêm điện trở xả.
Freewheel: Dừng tự do.
DC injection: Dừng cộng với bơm dòng DC.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.