{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Các chế độ dừng trên ATV312 có ý nghĩa như thế nào ?

Ramp stop: Dừng theo thời gian.
Fast stop: Dừng nhanh, tải cẩu trục phải dùng thêm điện trở xả.
Freewheel: Dừng tự do.
DC injection: Dừng cộng với bơm dòng DC.
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 312
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 312