Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mở khóa password bảo vệ ATS48

Published date: 01 tháng bảy 2020

- Để mở khóa password cho ATS48.
1.) Tháo control block mặc trước của khởi động mềm.
2.) Mặc phía sau có một switch để cài đặt chức năng bảo vệ. Gạt switch này đến vị trí unclock
3.) Chi tiết vui lòng tham khảo link đính kèm bên dưới
https://schneider-electric.box.com/s/u5207w9h1iitvb12q8uf2uzrwa3ts28c

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.