{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Mã sản phẩm thay thế cho RM4TR35?

Mã sản phẩm thay thế cho RM4TR35 là RM22TR33.

Thông số kỹ thuật chi tiết từng dòng vui lòng tham khảo bên dưới:

* Thông số kỹ thuật của RM4TR35
https://www.se.com/vn/en/product/RM4TR35/three-phase-network-control-relay-rm4-t---110-v---2-c-o
* Thông số kỹ thuật của RM22TR33
https://www.se.com/vn/en/product/RM22TR33/three-phase-voltage-control-relay-380%E2%80%A6480vac%2C-2-c-o#search
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Zelio Control
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Zelio Control