Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Lỗi nLP của khởi động mềm ATS48 xuất hiện khi nào ?

Published date: 16 tháng sáu 2020

- Lỗi nLP của khởi động mềm ATS48 không phải là lỗi báo mất pha của khởi động mềm ATS48
- Lỗi nLP chỉ xuất hiện khi có tối thiểu 2 pha đầu vào mất
- Lỗi mất pha đầu vào của khởi động mềm ATS48 là PHF
- PHF chỉ xuất hiện khi khởi động mềm đang chạy và có nhiểu hơn một pha bị mất

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.