Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chúng ta có thể thay đổi Trip unit của Compact NSX MCCB không?

Published date: 26 tháng sáu 2020


Có, có thể thay đổi Trip unit trong bộ ngắt NSX. Những loại không thay được là R, HB1, HB2.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.