Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Cách cập nhật firmware cho Smart UPS SMT, SMX, SMC, SRT

Published date: 26 tháng sáu 2020

Cách cập nhật firmware:
- Qua cổng kết nối serial hoặc USB sử dụng phần mềm Firmware Upgrade Wizard.
- Qua card mạng NMC.
Bấm vào đường dẫn dưới để xem hướng dẫn cách thực hiện:
https://www.apc.com/us/en/faqs/FA164737/

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.