Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể xoay đầu cực nối cáp của ACB từ cực ngang sang cực dọc được không

Published date: 24 tháng sáu 2020

Có thể xoay đầu cực ngang sang cực dọc hoặc ngược lại đối với ACB dưới 4000A.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.