Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Các giao thức truyền thông của đồng hồ METSEPM5350

Published date: 01 tháng bảy 2020

Modbus RTU, Modbus ASCII, Jbus Protocol

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.