Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Cấu hình truyền thông của máy cắt ACB NW loại draw out ?

Published date: 23 tháng sáu 2020

GEAR MOTOR 200/240 VAC FOR DRAWOUT BREAK -48527
XF COM 200 250 VAC VDC FOR DRAWOUT BREAK - 48452
MX COM 200/250 VAC/VDC FOR DRAWOUT BREAK - 48461
MODBUS COM MODULE FOR DRAWOUT BREAKER - 48384
MODBUS COM MODULE FOR CHASSIS - 33852
TEST POSITION CONTACT - 33752
DISCONNECTED POSITION CONTACT - 33753
CONNECTED POSITION CONTACT - 33751

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.