Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Khác nhau giữa cuộn MX và cuộn 2MX ?

Published date: 23 tháng sáu 2020

- MX : Sau khi tác động thì có thể bật CB lên được ngay.
- 2MX : Sau khi tác động, nếu tiếp tục duy trì nguồn điện thì không thể bật CB lên được.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.