Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Đồng hồ PM5350 có đo được sóng hài hay không?

Published date: 01 tháng bảy 2020

Đồng hồ PM5350 đo được thành phần sóng hài dòng điện và sóng hài điện áp

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.