Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

PLC M430 có hỗ trợ địa chỉ IPV6 hay không?

Published date: 01 tháng bảy 2020

PLC M430 không hỗ trợ địa chỉ IPV6 và Schneider Electric cũng không có kế hoạch tích hợp kiểu địa chỉ này vào dòng M340.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.