Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Khoảng cách giữa X80 I/O sử dụng rack mở rộng trên M580 là bao nhiêu?

Published date: 04 tháng tư 2019

Khoảng cách tối đa giữa rack mở rộng X80 I/O và rack chính là 30m.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.