Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Cổng modbus trên NWBM85C002 hoặc NWBM85000 có thể được thiết lập cho giao thức RS485 không?

Published date: 01 tháng bảy 2020

Không. Cổng modbus trên NWBM85C002 hoặc NWBM85000 chỉ phù hợp cho giao thức RS232.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.