Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Màn hình HMI HMIGTO có hỗ trợ Real time clock (RTC) hay không?

Published date: 01 tháng bảy 2020

Tất cả màn hình HMI HMIGTO đều hỗ trợ Real time clock (RTC).

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.