Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Pha độc lực nào được điều khiển bởi ATS 01

Published date: 01 tháng bảy 2020

Đối với dòng N1, chỉ có 1 pha được điều khiển là L1. L2, L3 không được điều khiển.
Đối với dòng N2, chỉ có 2 pha được điều khiển là L2 và L3. L1 không được điều khiển.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.