Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chúng ta có thể lắp đặt cảm biến chữ nhật ở đầu vào của ACB masterpact dùng Micrologic 7.0 không?

Published date: 02 tháng sáu 2020

Có, có thể cài đặt cảm biến hình chữ nhật ở phía đầu vào của bộ ngắt mạch không khí Masterpact (ACB).
Chức năng bảo vệ dòng rò trong Micrologic 7.0 sẽ hoạt động đúng bất kể cảm biến hình chữ nhật được lắp đặt ở đầu vào hay đầu ra ACB.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.