Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể sử dụng detuned reactor 50Hz trong hệ thống 60Hz không?

Published date: 04 tháng tư 2019

Detuned reactor hoạt động trên cả hệ thống 50Hz/60Hz dựa trên điện áp hoạt động yêu cầu. Vui lòng xem đặc tính của detuned reactor ở 50Hz và 60Hz ở file trong đường dẫn sau https://www.se.com/ww/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/274000/FA274559/en_US/Detuned%20reactors.pdf

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.