Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

RCCB ilD 4P có làm việc trên điện áp 230VAC?

Published date: 04 tháng tư 2019

Đúng. RCCB sẽ hoạt động nhưng chức năng Test sẽ không hoạt động vì chức năng này chỉ hoạt động ở điện áp 240VAC trở lên.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.