Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Giá trị dòng rò lớn nhất khi sử dụng biến tần ATV 31 là bao nhiêu?

Published date: 04 tháng tư 2019

Vui lòng tham khảo tài liệu ở đường dẫn bên dưới để giá trị dòng rò trên biến tần ATV 31.
Lưu ý: giá trị dòng rò còn phụ thuộc vào độ cân bằng của điện áp đầu vào và chất lượng cáp đấu nối.
https://www.se.com/ww/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/12000/FA12132/en_US/ATV31%20Earth%20Leakage%20Current.pdf

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.