Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chúng ta có thể cấp nguồn liên tục vào Shunt trip (MX) của MCCB Compact NSX hay không?

Published date: 04 tháng tư 2019

Có, bạn có thể liên tục cấp nguồn ON và Shunt trip (MX) của MCCB Compact NSX bới vì công nghệ mới cho phép làm việc này mà không tổn hại đến cuộn coil Shunt trip.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.