{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Chúng ta có thể cấp nguồn liên tục vào Shunt trip (MX) của MCCB Compact NSX hay không?

Có, bạn có thể liên tục cấp nguồn ON và Shunt trip (MX) của MCCB Compact NSX bới vì công nghệ mới cho phép làm việc này mà không tổn hại đến cuộn coil Shunt trip.

Nội dung này có hữu ích không?