{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Điện trở tiếp xúc của Contactor Rollarc quá lớn, có phải là lỗi sản phẩm?

Thông thường khi đánh giá điện trở tiếp xúc có 3 cách:
1. So sánh với tiêu chuẩn của NSX (bạn cũng có thể so sánh với các dòng Rollarc R400 & R400D được cung cấp trong link đính kèm:
https://schneider-electric.box.com/s/rwqhulvwq8bcpuspbg7n81i2cpf9tmfp).
2. So sánh với các contactor tương tự nó.
Vd: Nếu bạn có 1 dãy contactor Rollarc, bạn có thể so sánh Rtx của các contactor này với nhau.
3. So sánh Rtx giữa các pha với nhau. Không chênh lệch quá 50% theo tiêu chuẩn NETA.
Trong trường hợp nếu bạn đo Rtx quá lớn có thể do các nguyên nhân sau:
+ Đầu kẹp thiết bị đo không tốt. Khi đo Rtx, ta sẽ bơm dòng (~100A) đo áp rơi tính ra Rtx nên nếu đầu kẹp không tốt Rtx sẽ cho giá trị lớn.
Bạn có thể kiểm tra lại đầu kẹp và thử thay đổi cách kẹp.
+ Do bạn để trong kho quá lâu nên bụi bám vào đầu cực, làm cho tiếp xúc kém. Bạn thử làm sạch đầu cực + bôi mỡ tiếp xúc rồi đo lại.

Nội dung này có hữu ích không?