{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Khi muốn thay thế Recloser dòng U-Series bằng dòng E-Series cần thay thế những phụ kiện nào? Tương tự đối với dòng U-Series?

1. Về tính năng thì bộ E series sẽ là bộ thay thế cho N series.
Tuy nhiên, 2 bộ này sẽ khác nhau ở 2 điểm:
+ Phần lắp đặt giữa 2 dòng này như giá đỡ, kích thước,.....
+ Sợi cáp điều khiển kết nối từ Scem Card (trên Tank) xuống bộ Cape (2 sợi cable kết nối này khác nhau).

2. Recloser dòng U-Series vẫn giữ nguyên như cũ.

Nội dung này có hữu ích không?