Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Phụ kiện LV432457 của module Vigi 4P/3P có thể xài cho dòng CVS được không?

Published date: 04 tháng tư 2019

Trong datasheet & Catalogue CVS không đề cập đến mã này.
Tuy nhiên, bộ vigi module (bảo vệ chạm đất) xài chung cho cả 2 dòng NSX & CVS

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.