Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Hỗ trợ công văn thông báo PM710 obsoleted, và thay thế tương đương ?

Published date: 22 tháng sáu 2020

Việc đồng hồ PM710 ngưng sản xuất có thông báo chính thức trên trang website của SE (đường dẫn bên dưới), các sản phẩm có thể thay thế được cho PM710 rất đa dạng, trải dài từ các dòng PM2000, 5000, cho đến 8000 series. Tùy vào ứng dụng cụ thể trong từng hệ thống mà khách hàng sẽ được đề nghị một mã hàng cụ thể để thay thế.
Do đó, SE không thể cấp công văn thông báo thay thế bằng một mã cụ thể như khách hàng yêu cầu được.
https://www.se.com/sg/en/faqs/FA264122/

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.