{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Sepam T20: sử dụng ngồn phụ hay nguồn tự nuôi hay nguồn chiết áp từ lưới điện?

Sepam T20 sử dụng nguồn phụ 24-250 VDC hoặc 110-240 VAC. Không có nguồn tự nuôi.
Xem chi tiết ở trang 16 theo link bên dưới:
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=PCRED301005EN.pdf&p_Doc_Ref=PCRED301005EN

Nội dung này có hữu ích không?