Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Sepam T20: sử dụng ngồn phụ hay nguồn tự nuôi hay nguồn chiết áp từ lưới điện?

Published date: 04 tháng tư 2019

Sepam T20 sử dụng nguồn phụ 24-250 VDC hoặc 110-240 VAC. Không có nguồn tự nuôi.
Xem chi tiết ở trang 16 theo link bên dưới:
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=PCRED301005EN.pdf&p_Doc_Ref=PCRED301005EN

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.