Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Đồng hồ METSEPM5350 có tích hợp sẵn tiếp điểm báo trạng thái ngắt/mở (On/Off) và bộ ngắt bảo vệ quá tải không?

Published date: 22 tháng sáu 2020

- Đối với tiếp điểm on/off ? Có 2 tiếp điểm relay số ở ngõ ra DO1 và DO2.
2 tiếp điểm relay này ứng dụng cho 3 chế độ: External, Alarm, Demand sync.
Bạn có thể dùng cảnh báo trạng thái on/off của đồng hồ vào DO1 hoặc DO2, dùng chế độ External (Xem thêm trang 55-59 tài liệu đính kèm).
- Đối với relay ngắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch: Đồng hồ này dùng cho việc đo đếm và giám sát điện năng là chủ yếu nên ko có tích hợp relay bảo vệ quá tải, ngắn mạch, nhưng có cho phép kết nối với mạch bảo vệ quá tải như CB/ cầu chì (Xem trang 13 trong tài liệu đính kèm). 
Thêm nữa bên trong có chức năng giám sát quá tải và phát ra cảnh báo. Do đó, bạn có thể tận dụng tiếp điểm để thiết kế mạch bảo vệ
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=63230-401-203_A4_EN.pdf&p_Doc_Ref=63230-401-203

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.