Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Ý nghĩa của thông báo "Unity Pro phải được kết nối với PLC chính để thực hiện việc chuyển dữ liệu" này là gì?

Published date: 18 tháng tư 2020

khi bạn muốn chuyển dữ liệu từ PLC chính M580 sang PLC phụ thông qua Unity Pro, có thể bạn sẽ nhận thông báo như trên. Thông báo này xuất hiện khi sự kết nối để đồng bộ hóa giữa các CPU không được tốt. Vì vậy, hãy kiểm tra kết nối cáp đồng bộ giữa các CPU.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.