Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể thay đổi cấu hình của những tiếp điểm của XB4**GEX mà Chứng chỉ ATEX vẫn được duy trì không?

Published date: 18 tháng tư 2020

Điều đó có thể thay đổi cấu hình những tiếp điểm trên XB4**GEX miễn là những tiếp điểm ZBE10*GEX được sử dụng. Chứng chỉ ATEX sẽ vẫn được duy trì

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.