Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mã sản phẩm thành phần của ZB5AT8643M230 là gì?

Published date: 18 tháng tư 2020

Sản phẩm ZB5AT8643M330 được chia ra làm 2 mã thành phần là nút dừng khẩn cấp E-Stop ZB5AT8643M + Nhãn ZBY9330 “EMERGENCY STOP”

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.