Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể lắp đặt mã 9001KA2 (khối tiếp điểm 1 NO 30mm) vào mã 9001KRD1UH1 (nút nhấn) được hay không?

Published date: 18 tháng tư 2020

Mã 9001KRD1UH1 được trang bị với tiếp điểm chuyên dụng riêng của nó là một công tắc tác động nhanh, nó khác với mã sản phẩm 9001KA *.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.