Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể nâng cấp mã bản quyền phần mềm Vijeo XD 2.4 thành Vijeo XD 3.0 được không?

Published date: 18 tháng tư 2020

Không. Không thể nâng cấp mã bản quyền phần mềm Vijeo XD 2.4 thành Vijeo XD 3.0 được.Đối với phần mềm Vijeo XD 3.0, bạn phải mua mã bản quyền mới.Vijeo XD 2.4 và Vijeo XD 3.0 là 2 phiên bản phần mềm khác nhau, mã bản quyền cũng khác nhau.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.