Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

VW3A3720 có thể thay thế cho cổng truyền thông tích hợp trên biến tần ATV630 không?

Published date: 18 tháng tư 2020

- VW3A3720 có thể thay thế cho cổng truyền thông tích hợp trên biến tần ATV630.- VW3A3720 là một module truyền thông chuẩn Ethernet/IP, ModbusTCP với 2 cổng RJ45.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.