Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Pin bên trong bộ Relay lập trình được SR2B201B là lithhium phải không?

Published date: 18 tháng tư 2020

Phải, đó là pin Lithium.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.