Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mã thay thế cho mã XSAV12161 là gì?

Published date: 18 tháng tư 2020

Mã thay thế đề xuất là XSAV12801, hầu hết mọi thông số đề tương đương, chỉ có một điểm khác là mã cũ XSAV12161tiếp điểm là NO còn mã mới XSAV12801 tiếp điểm là NC

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.