Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Khi thay thế XBTGT5230 bởi HMIGTO5310, khách hàng muốn sử dụng lại chương trình cũ thì có được không ?

Published date: 18 tháng tư 2020

nếu trước đây HMI cũ dùng Vijeo Designer software để viết và đổ code vào HMI, thì khi thay HMI chỉ cần tìm lại cái project đó đổ code, và chỉnh lại target type.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.