{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Có thể tạo 2 vòng lặp điều khiển PID trong biến tần ATV71 được không?

Biến tần ATV71 chỉ cấu hình được 1 vòng lặp PID. Để có thể cấu hình được 2 vòng lặp PID trong cùng 1 hệ thống (dựa trên biến tần ATV71) cần phải sử dụng thêm Card IMC.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm