Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể tạo 2 vòng lặp điều khiển PID trong biến tần ATV71 được không?

Published date: 18 tháng tư 2020

Biến tần ATV71 chỉ cấu hình được 1 vòng lặp PID. Để có thể cấu hình được 2 vòng lặp PID trong cùng 1 hệ thống (dựa trên biến tần ATV71) cần phải sử dụng thêm Card IMC.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.