Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Phần mềm Somachine có hỗ trợ kết nối OPC UA TSN (chuẩn giao thức truyền thông bậc cao)

Published date: 18 tháng tư 2020

Hiện tại phần mềm SoMachine / M251 không hỗ trợ kết nối OPC UA TSN và trong tương lai cũng không có kế hoạch phát hành trong các phiên bản tiếp theo.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.