Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Bộ điều khiển M172P có hỗ trợ SNMP (giao thức quản lý mạng đơn giản) hay không?

Published date: 18 tháng tư 2020

SNMP không được hỗ trợ trong bộ điều khiển somachineHVAC Phương án duy nhất bạn có thể sử dụng cổng SNMP kết nối sang Modbus của bên thứ ba, vui lòng kiểm tra liên kết dưới đây:http://www.protoconvert.com/GatewayBridge/FieldServer/Solutions/SNMPGateway.aspx

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.