Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Nếu tắt tính năng Chẩn đoán hệ thống trong Unity Pro thì sẽ ảnh hưởng gì?

Published date: 18 tháng tư 2020

Nếu tính năng Chẩn đoán hệ thống được bỏ chọn, Unity Pro sẽ vẫn tiếp tục theo dõi hoạt động của hệ thống. Nếu một lỗi được phát hiện trong khi thực hiện (chẳng hạn như phép chia bằng 0), các cờ system Bit và system Word sẽ được thiết lập. Nhưng bộ đệm chẩn đoán không hoạt động nên mô tả lỗi cụ thể và hướng dẫn cách ly sự cố sẽ không có sẵn trong cửa sổ Diagnostics Viewer window.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.