Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mối quan hệ giữa 2 thông số [Frame Received Timeout] của phần mềm [ASCII Manager] và thông số [Timeout] của khối chức năng [SEND_RECV+MSG]?

Published date: 18 tháng tư 2020

+ Thông số [Frame Received Timeout] của phần mềm [ASCII Manager] Nếu giá trị = 0, thông số này sẽ không được sử dụng. Thông số này cho phép hệ thống kết thúc khung hình khi nhận được trong khoảng thời gian ms nhất định.+ Thông số [Timeout] của khối chức năng [SEND_RECV+MSG] Thông số Timeout là bội số của 100 ms (0 cho vô hạn). Ở đây Timeout đề cập đến khoảng thời gian khi mà khối tin nhắn gửi lệnh đi và sẽ đợi cho đến khi nhận được đầy đủ dữ liệu theo số lượng được đặt trong sizerecvbuffer.Nếu quá thời gian đã đặt này khối tin nhắn sẽ bị lỗi.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.