Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Điều kiện cần và đủ để khả dụng tính năng ""Tự động chặn service port trên CPU dự phòng"" đối với CPU M580 là gì?

Published date: 18 tháng tư 2020

- CPU có firmware phiên bản 2.7 trở lên hoặc BMENOC0301.4 trở lên.- Control Expert phiên bản 1.4 trở lên (tên gọi cũ là Unity Pro).

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.