Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Cách bật / tắt tính năng ""Tự động chặn service port ở chế độ chờ"" trên BMENOC0301?

Published date: 18 tháng tư 2020

1. Trong BMENOC0301 Communication DTM: chọn Service --> Service Port.2. Click chọn vào check box ""Automatic blocking of service port on Standby NOC"" để bật tính năng Tự động chặn service port trong chế độ chờ NOC.3. Hoặc bỏ chọn check box để tắt tính năng này. Tính năng này được thiết lập mặc định là tắt.Lưu ý: Các tính năng này được triển khai trong hệ thống hot standby sử dụng CPU có phiên bản firmware 2.7 trở lên, module BMENOC0301.4 trở lên và Control Expert 14.0 trở lên (tên gọi cũ là Unity Pro) .

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.